เค่งติ้น ตำนานขนมท้องถิ่นภูเก็ต เกือบ 100 ปี

0

ร้านเค่งติ้น ก่อตั้งมาเกือบ 100 ปี โดยปัจจุบัน บริหารงานโดย คุณ วิภาดา ทองภิญโญชัย ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของ ร้านเค่งติ้น

ร้านเค่งติ้น ก่อตั้งโดย คุณเอี๋ยวกุ๋น แซ่เอี๋ยว ซึ่งเดินทางมาจากประเทศจีน เริ่มแรกมาทำงานในเหมืองแร่ ภายในจังหวัดภูเก็ต ต่อมาจึงทำขนมขาย โดยความสามารถในการทำขนมนั้น ติดตัวคุณเอี๋ยวกุ๋น มาตั้งแต่ประเทศจีน ลูกค้ากลุ่มแรกๆ ก็คือคนงานเหมืองแร่

คุณ วิภาดา ทองภิญโญชัย เรียนรู้การทำขนมที่สืบทอดกันมา โดยมีขนมหลากหลายแบบ ที่ร้านเค่งติ้น ภูมิใจ นำเสนอ ได้แก่ ขนมต่าวซ้อ ขนมหม่อล่าว ขนมผ่างเปี้ย ขนมก้องถึง ขนมเก็ตลองเตี๋ยว ขนมปุ้ยควาย

ขนมที่หลากหลาย กับประสบการณ์ที่สั่งสม จึงเป็นที่มาของ ร้าน เค่งติ้น จังหวัดภูเก็ต

ขนมภูเก็ต ความอร่อยที่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลอง สนใจโทรสอบถามได้ที่ ร้านเค่งติ้น โทร 076 212 185

Leave a Reply